Προβολή παραδόσεων παραγωγού

Για να δείτε τις παραδόσεις σας , θα πρέπει να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων σας από την υπηρεσία της ΓΓΠΣ. Θα μεταφερθείτε στην σελίδα εισόδου της ΓΓΠΣ όπου θα εισάγετε τα στοιχεία σας και στην συνέχεια θα πατήσετε το πλήκτρο <Εξουσιοδότηση>.
Πατήστε το πλήκτρο <Συμφωνώ> για την συνέχεια